สถาบันวิจัยและนวัตกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม

(Oil Palm and Palm Oil Research and Innovation Institute)

คลังความรู้

Image
Image
Image
Image

สถานการณ์การผลิตและการตลาดปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มของไทย 

สถานการณ์การผลิตและการตลาดปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มของโลก 

หนังสือ สารพันปัญหาคาใจ ปาล์มน้ำมัน

ถาม-ตอบ ปัญหาปาล์มน้ำมัน

ความรู้เกี่ยวกับ โรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมัน (กาโนเดอร์มา)

Image

บทความเรื่อง การควบคุมและป้องกัน โรคลำต้นเน่าในปาล์มน้ำมัน

  • แนวทางการป้องกันก่อนปลูก 
  • แนวทางการจัดการต้นปาล์มน้ำมันที่ถูกกาโนเดอร์มาเข้าทำลายแล้ว
  • แนวทางการทำลายต้นปาล์มน้ำมันที่ถูกกาโนเดอร์มาทำลายอย่างรุนแรง

ชีวภัณฑ์ B-Palm ควบคุม และป้องกันโรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมัน

  • ควบคุม และป้องกันเชื้อกาโนเดอร์มา
  • ลดการแพร่ระบาดของเชื้อกาโนเดอร์มา
  • กระตุ้นให้เกิดรากใหม่บริเวณโคนลำต้นที่ถูกทำลาย
  • ลดการตายของต้นปาล์มน้ำมัน เพื่อไม่ทำให้ผลผลิตลดลง

ข้อมูลและสถิติ

Image
Image
Image
Image

ราคาประจำวัน ผลปาล์มน้ำมันทั้งทะลาย

ข้อมูลและสถิติภาพรวมของโลก

ข้อมูลและสถิติภาพรวมของไทย

โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ และโรงงานผลิตไบโอดีเซล

ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันฯ ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการใช้ชีวภัณฑ์ B-Palm จังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี และชุมพร

สถาบันฯ เข้าร่วมออกบูธในงาน PALMEX THAILAND 2023 และร่วมงานการประชุมนานาชาติ Asia Palm Oil Conference (APOC) 2023

สถาบันฯ จัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการ ในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 29

OPPORI PSU

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม (Oil Palm and Palm Oil Research and Innovation Institute)

ชั้น 9 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์: 0-7428-9380 อีเมล: oppori.psu@gmail.com Line ID: OPPORI-PSU